כל היצירות של אביבית סגל

 
חוקרת ע״י התנסות בחוויית הצילום את הדממה שמעבר למחשבה. נקודת המוצא שלי והכוח המניע, הוא להפוך מצב תודעה לדימוי צורני. אני מתמקדת במפגש שבין הצילום הקונקרטי ובין הדימוי המופשט. יש לי משיכה לאזורי הגבול של הצילום, לחשיפת יתר, לקווי מתאר, לצימצום ופשטות. המרחב הלבן שנוצר עקב חשיפת היתר הוא הדממה שבין המילים אשר מקבלות באמצעותו משמעות יתרה. הוא התווך שבין העולם הפיזי והעולם המטאפיזי,בין הנגלה ובין הנסתר.