כל היצירות של אביבית סגל

 
יש לי משיכה לאזורי הגבול של הצילום, לחשיפת יתר, לקווי מתאר, לצימצום ופשטות. המרחב הלבן שנוצר עקב חשיפת היתר הוא הדממה שבין המילים אשר מקבלות באמצעותו משמעות יתרה. הוא התווך שבין העולם הפיזי והעולם המטאפיזי,בין הנגלה ובין הנסתר.