כל היצירות של אביבית בלס ברנס

 
גבולות והגדרות של מקום וזהות מעסיקים אותי, כמו גם מצבים גבוליים ואמביוולנטיים הבאים לידי ביטוי בטיפול סדרתי בדימויים כגון: גשרים, בתים, סורגים, סירות, שברים, חלקי מפות גיאוגרפיות, סדקים, חורים שחורים ולבנים, מכתשים ועוד.