כל היצירות של דורית גודארד

 
העבודה שלי בשנים האחרונות מתמקדת ביצירת דימויים ובמענה טכסטואלי אליהם. הדימויים בד"כ הם רישומים בטכניקות שונות והטכסט הוא בתפקיד של מסיט\מסית.
dorit-dodard__3912cb
dorit-dodard__3911cb