כל היצירות של דינה לוי

 
העבודות עוסקות במושגים של משחק, קבוצה ושייכות - בשאלות של היחסים בין הדמויות לחלל ולצופה, המבנה הצורני, הכללים המומצאים, והכוח שהוא מצד אחד הדבק של הקבוצה ומצד שני גורם של מחיקה
Dina Levi