כל היצירות של שלומית באומן

 
העבודה עשוי מחומר קרמי מקומי ומתכתבת עם הקדרות המסורתית הפלסטינית