כל היצירות של רתם רשף

 
כציירת פעולה, אני עוסקת באופנים בהם עקבות גופי והפעולות האמנותיות שלי, מופיעות באופן סמוי בציורים, כסימנים מופשטים של תנועה שבחלקה נשלטת וחלקה בלתי מבוקרת. אני בוחנת את המתח שבין טבע ומלאכותיות וההתנגשות בין שניהם, באמצעות הכנסה של חומרים טבעיים ומלאכותיים לתוך הציורים שלי, שם הם מתקבעים כדימויי רפאים, מעין מאובנים, המשמשים פיסת היסטוריה של זמן ומקום באופן שעבר הסבה למימד האמנותי