כל היצירות של רחל קיני

 
הציור נולד לאחר שמצאתי ברחוב שק של רקמות פלסטיניות גזורות. אלמוני/ית גזר ריבועים מתוך הרקמות היפהפיות . הרקמות שנגזרו נראו לי כמו שרידי אריכטקטורה וכך ציירתי אותן , אחת לאחת
kini 1