כל היצירות של רונה שחר

 
חיה ועובדת בחיפה ובמקומות נוספים בעולם. מציירת בשמן, צבעי מים, מרקרים וטושים רשמים מהסביבה המיידית שעוברים עיבוד דרך זיכרון, רגש, ביקורת ומשאלת לב. מרבה לצייר את ״החצר האחורית״ - גם של הבית, גם מקומות שונים בחיפה (וחיפה עצמה)
rona-shahar_1
rona-shahar