כל היצירות של פראנס לבה נדב

 
france-lebe_still-life