כל היצירות של עתליה שחר

 
בעבודותיי בשנים האחרונות מתמקדת בציור על עץ ופרספקס. גוף העבודות מטפל בנושאים הקשורים לארץ ולחברה הישראלית כמו גם לתופעות טראנס תרבויות תוך עיסוק מתמשך בשאלות פנים אמנותיות והתכתבות עם תולדות האמנות
atalya-shahar