כל היצירות של ענת גורל-רורברגר

 
צילום צבע שנועד להעביר מציאות שהופכת לאילוזיה, עם הדגשת הטשטוש הקל בדימוי המרכזי
anat-gorel