כל היצירות של עינת מיזהר

 
העבודה "אישה מוסקת זיתים" היא חלק מסדרה בה עסקתי בנושא "נשים עמלות" ובה חקרתי את מעמד האישה העמלה בעבודת הכפיים בזמננו, בהשראת מעמד האישה העמלה בתקופת התנ"ך. אני ציירת ובעלת תואר שני במקרא, ונושא מעמד האישה המקראית ומעמדה אז והיום קרוב לליבי ומעסיק אותי רבות. קראתי לתערוכה שבה הצגתי את הסדרה "עוד רבה הדרך", שם בעל משמעות כפולה מבחינתי כאמנית וכאישה השואפת לראות את כל הנשים זוכות למעמד שווה ובעיקר זוכה לכבוד כאדם. האישה המוסקת זיתים בציור מצויירת,לכאורה, באוירה פסטורלית, כחלק מהטבע, אך בעיני, מבטאת לאות וקושי של עבודה קשה המצופה ממנה בשדה ובהמשך- בביתה ובמשפחתה
`