כל היצירות של עודד אילן

 
שימוש בחומרי אריזה מתכלים כמצע ובסיס חיצירת עבודות ואובייקטים ושימוש בצילומים ובחומרי אריזה כחומרי גלם קרטונים, דבק, נייר דבק וצבעים
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????