כל היצירות של עדי חסיד

 
עוסקת ברישום ריאליסטי, בפחם ובעיפרון. אובייקטים פיסוליים מחומרים מתכלים. צילום שחור/לבן בסדרות נושא
adi hasid