כל היצירות של נעם ונקרט

 
הציור שלי קשור לחשיבה מרחבית, ולעתים הופך למיצב. העבודה "בדרך" היא חלק מסדרת עבודות שמתעדת הליכה במדבר. צבעי הגואש מאד אהובים עלי, ומייצרים צבעוניות עזה ומלאה
noam-venkrat