כל היצירות של נעם ונקרט

 
עבודותיי נולדות מתוך התבוננות בסביבה הפיזית והחברתית שאני חיה ופועלת בתוכה, בניסיון להבין איך נראית העיר, איך נראים יחסים כלכליים, מגדריים, לאומיים ובין-אישיים

מצטערים, אין מה להציג כאן.