כל היצירות של נעה זני

 
צילום ישיר מבויים. בקו התפר בין היפה למכוער בין הנפלא למחריד, נקודת המבט רואה את שני הקצוות, יש חוט מקשר של סכנה ומתח ובתוכו מתקיימים חיים ,בית, משפחה, ילדים, רגשות, תשוקות ומוות
noa-zani