כל היצירות של משה קסירר

 
באמנות שלי באה לידי ביטוי החוויה שלי כישראלי החי ויוצר בגליל. יצירה הנעשית מתוך תודעה היסטורית מחד והתמודדות עם ההוויה הנוכחית מאידך
moshe-ksirer_2
moshe-ksirer