כל היצירות של מיכל ביבר

 
הציור הינו חלק מסדרת ציורי נוף. בריכת המים הממוקמת בשכונה שלי בלב תל אביב, היא תוצאה של מאבק עיקש של התושבים במשך עשר שנים לבניית פארק ירוק במקום חניון. בעשור האחרון אני מציירת מהתבוננות נוף, נוף אורבני ותפנים
michal-biber