כל היצירות של מיכאל רורברגר

 
צילום מטופל, אחד מתוך סדרה על בסיס "רשימת המצאי של התמותה" ארט טרווה, כחלק ממצבור תערוכות. העבודה הספציפית הוצגה בגלריה שרה לוי, 1981, כחלק מתערוכת " חתונות וטכסים"
michael-ror