כל היצירות של מורן קליגר

 
עבודותי מתבססות ברובן על רישום פיגורטיבי, אשר מייצר סביבה נרטיבית העוסקת לרוב בנושאים חברתיים תרבותיים באופן ביקורתי. שאלות של זהות למול אובדן זהות, מגדר, גוף וזיכרון. יסודות של ביות אל מול פראות, אי ציות לכללים ופנטזיות על חופש. נסיון לטשטש את הגבולות המגדריים ואף לבטל את החייץ בין בני אדם לבעלי חיים. עיסוק בטרנספורמציה והכלאה, פעולה אשר מייצרת מרחב שהוא בין הריאליסטי לסוריאליסטי. נסיון לסטות מן הדרך הראשית במטרה לייצר נרטיב פגום אשר מטרתו לבחון את כוחה של המציאות וההשפעה שלה עלינו ביצירת תבניות וסדרים

מצטערים, אין מה להציג כאן.