כל היצירות של לילי פישר

 
תחריט הוא תהליך עבודה ארוך ולא מיידי ותמיד נושא בחובו הפתעה