כל היצירות של לידה שרת מסד

 
מג'מע הוא מגש גדול בפרסית. האמנית מעתיקה שוב ושוב את הסצנות מתוך סיפורי המג'מע בטכניקה של פרוטאג' (שפשוף פני המגש בעפרונות מבעד לנייר) והתאמתם לדמויות והקשרים מעולמה שלה. דמות המלך מופיעה פעמים רבות בעבודות לצד דמויות נשים עצמאיות, בסצנה של מלאכה יומיומית
lida-sharet