כל היצירות של יעל מאירי

 
מאירי עוסקת ברעיון של מצב טבעי בהקשר של מגדר והתפיסה האנכרוניסטית שטבע אחד בינארי קיים. גופה של האמנ/ית היה נזיל מגדרית (gender-fluid) הרבה שלמדה על המושג וסומנה על ידי הסביבה כ'לא טבעית'. מנקודת המבט האוטסיידרית הזו עבודותיה מתבוננת במגוון מאבקים- עבור כבוד, צדק, ועבור מקום להיות / להתקיים בו
yael-meiri
yael-meiri_oliv