כל היצירות של טליה ישראלי

 
הציור הוא חלק מסדרה שמתייחסת לסביבת העבודה שלי בדרום תל אביב