כל היצירות של טליה ימיני

 
העבודה הזו שייכת לגוף עבודות שנוצרו בהשראת מכ"ם ימי, שתכליותיו העיקריות הן ניווט, זיהוי עצמים ומניעת התנגשויות בין כלי שיט. טליה ימיני חותרת תחת ייעודו של המכ"ם. הדימויים שלה מתארים מסע ימי-משפחתי שבמהלכו מתקיימים מפגשים והתנגשויות בין יבשות שחורות, עצמים לא מזוהים ובני משפחתה של האמנית
talya-yemini