כל היצירות של חנה יגר

 
העולם הציורי שלי קורא למחשבה על החוויה המציצנית של הציור. עוסקת בשולי ובטריוויאלי של החיים, כזה שאינו ראוי אולי למבט שני, אבל מספיק חשוב בעיני כדי להאדירו ולהביאו לקדמת הציור. בעבודתי אני מציעה לצופה מבט על הנוף האנושי של העולם הקפיטליסטי, לא כמשקיפה מבחוץ שמותחת ביקורת חד ממדית אלא כמשתתפת מציצנית ואינטימית אני מתבוננת בדמויות שפרוזאיות נמוכה ואנטי הרואיות אופפת אותן, כולם מחוברים למרחב קונקרטי, נתונים בתוך לימבו אישי, נעדרים פרטי פניהם אך עם שפת גוף נוכחת. מאמינה שזה כוחו של הציור-להביט בלב ההוויה כדי להדהד את הסטיות
`
hanna-yeger_untitled2