כל היצירות של חוה ליאור

 
עבודותי מתבססות על הנופים בארץ.בעיקר צרופי הירוקים למיניהם