כל היצירות של ורדה ברגר

 
עוסקת בעבודותיה בנושאים אקולוגיים, חברתיים ובחתירה לשלום. בציוריה תמצאו חיות בר ועופות נודדים בסכנת הכחדה. סדרה של ציורים ושירים עוסקת בביזוי וחוסר שוויון של נשים. סדרה חדשה עוסקת בצפרים נודדות כמודל לחיים בשלום ללא גבולות. אני מנסה להעביר את המסר: אנו בני אנוש ,יחד עם החי והצומח חולקים את כדור הארץ. אנו קשורים זה לזה כחוליות בשרשרת וכעומדים בראש הפירמידה אחראים לשימור המגוון כולו. מוטב לנו, לחפש את הדרך לחיים בצוותא, בשוויון ובשלום על פני הכדור הייחודי והמופלא שלנו

מצטערים, אין מה להציג כאן.