כל היצירות של הדר מיץ

 
בעבודותיה נעמדת מיץ בלב המתח הקיים בין הטבע כפי שאנו חווים אותו, לבין הניסיון האנושי לכפות עליו סדר, להכניסו להגדרות. לתפיסתה, הרצון האנושי לקטלג את הטבע האינסופי כרוך תמיד בכישלון ובמוות של התנועה הבלתי פוסקת העומדת בליבו – גדילה, דעיכה, השתנות וחוזר חלילה – ההופכת את הדברים הטבעיים למה שהם: תהליכים אינסופיים.