כל היצירות של דורית טייכמן

 
האמנות שלי עוסקת בשינוי ותנועה. ההכרה במציאות של שינוי בלתי פוסק מושכת אותי לעסוק בביטוי הציורי של השינויים כפי שאני חווה אותם מתחת לפני השטח ומחוץ למעטה הסיפורי. הדימוי החזותי המופשט מהווה ביטוי הן לתנועה פנימית שנחווית בגוף והן לחוויית השתנות אוניברסאלית. היכולת להתבונן ולקבל את ההשתנות מובילה את התהליך היצירתי שלי, דבר לא ידוע מראש, אין לציור תכנית והוא מתפתח בהתאם לחוויה פנימית של תנועה וצבע.
dorit-taichman_smol
dorit-taichman_big