כל היצירות של דוראר בכרי

 
durar-bakri_1
durar-bakri_2