כל היצירות של דוד אופנהיים

 
הציור מנסח לעצמו חוקים ואני שובר אותם

מצטערים, אין מה להציג כאן.