כל היצירות של דבורית (דבורה) בן שאול

 
ברישום ובציור, מנסה לחשוף ולגלות את התנועה הפנימית והחיות שבנראה
dvorit-ben-shaul