כל היצירות של דבורה בוצ'מן

 
אמנותי היא שפה, דרך ביטוי ואמצעי תקשורת. העתקת מגורי מישראל למזרח אפריקה וכן למזרח אירופה והחשיפה לעשייה במרחבי תרבות וגאוגרפיה המצטיינים בשונות רבה במושגים שלפיהם תופסים אנשים את מציאות בה הם חיים ומתנהלים, לרבות קיום, מרחב, זמן, סיבתיות והיתכנות.