כל היצירות של גלעד אופיר

 
סדרת הצילומים, מתוכה מוצגת ומוצעת עבודה זו, נעשתה באזור הדרומי ביותר של אשדוד, שולי העיר, המקום בה העיר נושקת לדיונות המועטות שעדיין נותרו. לצד מבני המגורים הגדולים עדיין מסתתרים חלקי פיגומים ושיירי בניה שמציעים ארכיטקטורה עצמאית משל עצמם
Gilad Ofir