כל היצירות של אסף שני

 
דרך עבודתי גורמת לצופה לחשוב שאולי כבר ראה מקטע נוף זה או אחר בעבר; אולי כבר הילך קודם לכן בו. מעין נסיון ליצור תחושה של דממה וכמעט שותפות התבוננות עם הצופה בעבודותי. אחתור לדימויים שאינם רק מתארים, אלא הופכים למקום. הרצון להנכיח את התחושה המיוחדת הטבועה בנוף הישראלי ואת האנושיות שלו, תחושה שגם ללא הכותרת וגם לולא הוצגו בארץ, ישראלים רבים היו מזהים את הנוף המצויר בעבודותי כנוף מכאן.
assaf-shani_tsor_av1
assaf-shani_megidov2
assaf-shani_megidov1