כל היצירות של איתמר שמשוני

 
שמשוני שאינו נותר נאמן למדיום כלשהו, ספק וידאו, ספק מיצב, ספק ציור חוקר ובוחן את השפעת החיים והטכנולוגיה על עולם האמנות באמצעות שימוש בגישה ביקורתית רוויה בהומור. הוא מתבונן באופן אירוני ורפלקסיבי על עולם האמנות כחלק מתרבות הצריכה ומייצר אמירה נוקבת אך הומוריסטית על שדה האמנות כיום
itamar-shimshoni