כל היצירות של איריס פנקסל

 
עבודה זו נעשית בציור עם חוטים, המדמה מארג שתי וערב הדומה לבד
iris-panskel_red
iris-panskel_blue