כל היצירות של אילן קוביאס-עציון

 
העבודה שלי מתבססת על עיקרון אי ההסכמה והצגת הניגודיות הכמעט סוריאליסטית של מציאות כאוטית
ilan-kovias