כל היצירות של איה אליאב

 
עבודותי המוקדמות יותר עסקו רבות בדימויים של אניות ונוף אבוד על גבול האבסטרקטי. אלו דימויים של חיפוש דרך באופן המידי והמופשט של המושג. עניין אותי מה קורה לאדם במצב של מעבר, של הגירה, במצב של אבדן קרקע. המעבר גורם לנו לאבד חלק מזהותנו ולמצוא חלקי זהות חלופיים חדשים. זהו תהליך של חיפוש והגדרה מחדש של המושג "בית" וזיקתו למושג הזהות
aya-eliav_trees
aya-eliav_boat-2