כל היצירות של אורנה דגני

 
העבודות שלי נוצרות מתוך התבוננות בסביבת המחיה שלי ,זכרונות ושינויים שחלים על סביבה זו
orna-dgani