כל היצירות של אביב קלר

 
אמן רב תחומי וצייר פיגורטיבי, ציורי הנוף נעשים בשטח, יציאה אל הנוף וחזרה אליו מדי יום באותן השעות עד להשלמת העבודה
aviv-keler